medische missers
Medische missers in Nederland

 

Interessant artikel gezien over medische missers email deze
dan naar info@ugamedia.com

 


Slachtoffers Softenon vragen dringend hulp

Verschillende slachtoffers van het medicament Softenon hebben aan de alarmbel getrokken in Brussel. Softenon-gebruikers lijden vaak aan tal van lichamelijke en geestelijke kwalen. Zo worden de slachtoffers geconfronteerd met het vooruitzicht op een kortere levensduur.

Link


Geheime afspraken letseljuristen

Letselschadeadvocaten hebben in het geheim afspraken met verzekeraars. Wanneer iemand letsel oploopt en een letselbureau inschakelt, dan krijgen deze een vast percentage van de schadevergoeding van de verzekeraar.

Link


Onwenselijke effecten van medicijnen

Per jaar belanden zo'n 140.000 personen in het zieken huis vanwege ongewenste bijwerkingen van medicijnen. Hoe betrouwbaar zijn medicijnen nu eigenlijk echt ? Hoe en hoe lang worden medicijnen eigenlijk getest ? Wat is de invloed van de farmaceutische industrie ?

Link

Vragen die al langere tijd in Frankrijk in de media zijn. Bekijk het journaal van TF1 op 20h van 12 januari 2010 met Laurence Ferrari.

DVH


Digitale schandpaal voor reguliere artsen wel een probleem?

In de Telegraaf van 12 jan een groot verhaal over artsen en specialisten die zich beklagen over het feit dat er op internet zwarte lijsten [Link] ontstaan geproduceerd door patiŽnten die niet tevreden zijn over een arts/specialist. Men spreekt er schande van....

Wat de Telegraaf even voor het gemak vergeet is dat dezelfde krant de antikwakjes al jaren gratis spreekruimte geeft terwijl het doel van die medisch fundamentalistische club niets meer is dan het systematisch kapot maken van artsen/therapeuten die het lef hebben om van het "veilige" pad af te gaan en de alternatieve / complementaire geneeskunde te willen bedrijven omdat de Westerse "geneeskunde" hen te weinig echte oplossingen biedt. Stel toch dat teveel artsen hun voorbeeld zouden volgen, dat moet voorkomen worden dus nagel een ieder die tornt aan het systeem aan de schandaal. Net zoals in die goede oude tijd van de Spaanse inquisitie. Toen was het leven heel simpel zwart en wit, als je kritisch was of andere inzichten had was je een bedreiging voor het bestaande machtsbolwerk. Ook toen liep de meerderheid achter de veilige kudde aan, bang om op te vallen en voor je principes uit te komen.

Vaak heeft de reguliere arts niet meer beschikbaar dan farmaceutische lapmiddelen die symptomen onderdrukken en niets genezen, het woord geneesmiddelen is dus meestal niet op zijn plaats. Kan er met de ouderwetse onderzoeken geen echte oorzaak worden gevonden dan moet het toch echt tussen de oren zitten en wordt men naar de volgende pharmawinkel doorverwezen. En laat nu juist mentale klachten vaak te maken kunnen hebben met belasting door zware metalen, pesticides, gentech voeding,  chemische hormoonverstoorders en surrogaatvoeding die voor tekorten aan belangrijke mineralen zoals zink en magnesium zorgen die essentieel zijn voor een goede (mentale) gezondheid.

En dan is er nog de fijne antibiotica die goed is voor maanden ellende met darmabsorptie/ontgifting problemen.

Toxines in ons milieu/voeding zijn verantwoordelijk voor een scala aan problemen maar geen arts / specialist die je hier op controleert.

Wordt een kind met ADHD klachten of een moeder met een angststoornis wel eens op lood gecontroleerd? [Link] | [Link]

Wordt een te dikke baby wel eens gecontroleerd op stoffen als BPA, PCB's waarvan bekend is dat ze de BMI opjagen? [Link]

Wordt er bij een baby met luchtwegklachten wel eens gekeken naar de formaldehyde/benzeen belasting in de woning/slaapkamer? [Link] | [Link]

Wordt er bij iemand met chronische holteproblemen wel eens gekeken de rol van populaire wortelkanaalbehandelingen (bacteriehaarden) in de bovenkiezen die net onder diezelfde holtes zitten? [Link]

Wordt er bij lage rugklachten wel eens gekeken naar mogelijke ontstekingen in het gebit die een rol kunnen spelen bij gewrichtsproblemen en die zelfs de hartkleppen kunnen slopen? [Link]

Wordt er bij huidkanker wel eens gekeken de rol van nanodeeltjes (titanium dioxide) in de aangeprezen zonnebrandcreme's die DNA schade kunnen veroorzaken? [Link]

Wat de mainstream media niet willen begrijpen is dat de burger niet langer zijn kennis haalt uit de oude media die teveel de zijde van de reguliere geneeskunde kiest. Men is op zoek naar de andere kant van het verhaal, weg van stoffen die de lever, darmen en nieren kunnen slopen en me wil zijn/haar ervaringen delen met andere zoekenden.

Mensen lopen soms jaren rond met neurologische klachten omdat hun zenuwgestel te weinig B12 krijgt (met dank aan oa maagzuurrremmers [link], narcoses etc). Zolang de patiŽnt maar een minimale waarde heeft (dus niet de optimale waarde) vindt de reguliere geneesheer het best. Diegene die verder spit ontdekt B12 fora en komt er achter dat steeds meer mensen dit zelf gaan oplossen.

Voor mij is een goede arts iemand die echt het beste voor zijn patiŽnt wil. Als hij niet openstaat voor nieuwe inzichten en zich vastklampt aan oude aangeleerde oplossingen (vaak aangestuurd vanuit de farmaceutische industrie) waarvan bekend is dat ze niets oplossen en voor alleen maar meer complicaties zorgen dan denk ik dat men de ooit gezworen eed geheel is vergeten.

Deze site is ontstaan omdat ook ik vastliep in een systeem dat niet naar toxines wil kijken. Massa's mensen hebben in hun babytijd water gedronken uit loden waterleidingen, sinds 1960 verboden vanwege de gevaren maar nog altijd niet verwijderd uit goedkope huurwoningen. Recent weer een studie waaruit bleek dat vrouwen met hogere loodwaardes in hun bloed 4 keer zoveel kans hadden op angststoornissen, daarna een studie dat lood een rol kan spelen bij ADHD. Allemaal kennis die verdwijnt in de databases en waar buiten de wetenschap weinig mee wordt gedaan.

Recent nog mooi voorbeeld van de rol van de media. Groot nieuws in de VS. Eerdere vermoedens mbt een medicijn (Tamoxifen) dat preventief wordt gegeven bij borstkanker om herhaling te verkomen. Het bleek opnieuw dat de kans op het terugkomen met 60% werd verkleind.  Maar nu komt het, de kans op de dodelijke vorm van borstkanker stijgt met 440%. In een later artikel lees ik gelukkig dan dat van de vrouwen die het voorgeschreven krijgen maar 1% het ook echt slikt. Die zullen hun intuÔtie wel geloven.

Integere geneeskunde? Ik zie toch heel veel mensen die dondersgoed weten wat er mis is met het systeem maar het toch met zwaard en vuur blijven verdedigen om maar geen terrein te verliezen aan andersdenkenden. Vaak gevoed door belangenverstrengelingen of ťťnzijdige informatie.

Op dit moment is het echter nog steeds zo dat als een terminale kankerpatiŽnt overlijdt na chemo dan is de oorzaak de kanker en als hij een alternatieve weg kiest dan is de arts/therapeut de boosdoener, ook al zijn het mensen die vaak regulier al opgegeven zijn. Persoonlijk ken ik iemand die met borstkanker te maken kreeg en voor Simoncini koos en haar borsten kon behouden. Als dank willen ze de jaarlijkse controles in het reguliere systeem niet meer uitvoeren. Daarvoor moet ze nu dus naar het buitenland. We hebben vrijheid maar alleen als je kiest voor de gebaande paden en je je mond houdt.

Maar klant is koning dus als men dit soort praktijken niet aan de kaak stelt dan zal er weinig veranderen en er nog meer mensen te vroeg sterven door een vergiftigd lichaam. Als chemische vervuiling ons ziek maakt dan zullen we grote schoonmaak moeten houden en de aandacht op toxines moeten richten. Niet op medicatie die ook weer de lever, nieren en darmen gaat belasten. Wat we in deze maatschappij doen is het stapelen van toxines, daarom zie je ook ontstekingsziekten, kanker, darmproblemen etc alleen maar toenemen ivp afnemen. Ik heb gelukkig iemand gevonden die mij heeft kunnen helpen nadat ik lange tijd was blootgesteld aan teer- en lijmdampen. Regulier heeft daar nog geen oplossingen voor, ze zijn niet getraind in verwijdering van toxines.

Als iemand astma krijgt door de snelweg of luchthaven in zijn omgeving dan weet men niet hoe deze rommel het lichaam uit te krijgen. Men gaat ontstekingen aanpakken maar deze hebben juist als functie rommel op te ruimen. Het lichaam is slim genoeg, het wordt alleen verstoord door mensen die voor God willen spelen en het beter denken te weten dan de natuur. We hebben geen respect voor onze leefomgeving en betalen daarvoor met ons lichaam. En in dit geval is het niet de vervuiler (industrie) die betaald.....

Met dank aan de chemische "vooruitgang".....

Ron


Actrice Brittany Murhy overleden na pharma cocktail

Link 1

Link 2

Paul

--

Polypharmacie is het woord voor mixen van medicijnen die een dodelijke combi kunnen worden.


Indienen tuchtklachten door inspectie kan beter!

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft VU medisch centrum (EMGO+) onderzocht hoe de inspectie omgaat met de bevoegdheid om tegen een beroepsbeoefenaar een klacht bij het tuchtcollege in te dienen. Uit dit onderzoek blijkt dat het tuchtrecht effectief is en in bepaalde gevallen een meerwaarde heeft ten opzichte van andere instrumenten. Verbeteringen in het gebruik van dit instrument zijn echter mogelijk. Zo zijn de criteria voor het indienen van tuchtzaken nog onvoldoende uitgewerkt en passen de inspecteurs de bevoegdheid om de klachten in te dienen niet altijd uniform toe. Om de meerwaarde van het tuchtrecht goed te benutten, dient de inspectie dit instrument meer prioriteit te geven. Het onderzoek naar deze tuchtklachten is uitgevoerd door o.a. dr. Erik Hout en prof. Johan Legemaate.

Op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de bevoegdheid om tegen een beroepsbeoefenaar een klacht bij het tuchtcollege in te dienen. In de periode 2002-2007 diende de Inspectie voor de Gezondheidszorg 117 tuchtklachten in tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Gemiddeld is dit ongeveer 20 tuchtklachten per jaar, maar in de periode 2002-2007 varieerde dit aantal sterk van jaar tot jaar (40 in 2004, 3 in 2006). Deze variatie is moeilijk uit te leggen, roept vragen op in de sfeer van de rechtsgelijkheid en kan het vertrouwen in het inspectiebeleid aantasten.

Uniformiteit onvoldoende
Het is belangrijk dat de inspectie, als toezichthoudende instantie, duidelijke (interne) beleidsregels voor zijn taken en instrumenten heeft. En dat deze beleidsregels binnen de organisatie bekend zijn en eenduidig worden toegepast. Op dat punt is, volgens de onderzoekers, nog winst te behalen. Dit geldt voor de helderheid en consistentie van de in acht te nemen beleidsregels. Maar het gaat ook om de kennis onder de inspectiemedewerkers en de uniformiteit waarmee de bevoegdheid om tuchtklachten in te dienen wordt toegepast.

Verbeteringen mogelijk
Voor de inspectie is het indienen van een tuchtklacht een belangrijk middel om slechte zorg aan te pakken. Het onderzoek levert duidelijke aanwijzingen op dat door de inspectie ingediende tuchtklachten effectief zijn. Zo worden bijvoorbeeld deze klachten van de inspectie veel vaker gegrond verklaard dan tuchtklachten van burgers. Maar verbeteringen van het inspectiebeleid zijn mogelijk. Bijvoorbeeld over de inhoud en de kenbaarheid van het interne beleid van de inspectie. En ook bij de toepassing van de bevoegdheid om een tuchtklacht in te dienen. De effectiviteit van het indienen van tuchtklachten door de inspectie kan daardoor verder toenemen.

Uit het onderzoek komen 29 aanbevelingen. De belangrijkste zijn:

* Het is van belang dat de inspectie een schriftelijk beleid opstelt en publiceert over de overwegingen voor het indienen van een tuchtzaak.
* Het beleid van de inspectie dient er voor te zorgen dat het aantal tuchtklachten per jaar minder fluctueert. Het verdient aanbeveling niet te veel af te wijken van het langjarig gemiddelde van 20 klachten.
* Bij de besluitvorming over het indienen van een tuchtklacht moeten inhoudelijke criteria (zoals de ernst van het feit, de kans op herhaling in de toekomst, recidive aan de kant van de hulpverlener en het ontbreken van een duidelijke norm) centraal staan. Overwegingen als capaciteit, tijdsinzet en de te verwachten beslissing van het tuchtcollege mogen niet de doorslag geven.


Onbekwaam blijft onbevoegd in de gezondheidszorg

De medische zorg ontwikkelt zich snel. Met als neveneffect dat steeds meer professionals in de gezondheidszorg taken uitvoeren die zijn voorbehouden aan artsen. De medische technologie ontwikkelt zich in rap tempo waardoor taken binnen de zorg verschuiven. Er ontstaan nieuwe beroepen met eigen taken en bestaande beroepen krijgen nieuwe taken. Wie wat mag doen, ligt vast in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Volgens deze wet mogen de verschillende zorgverleners allerlei taken verrichten behalve de risicovolle handelingen die staan beschreven in de lijst met voorbehouden handelingen. Deze handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door een beperkte groep zorgverleners. De lijst met voorbehouden handelingen moet de veiligheid van patiŽnten waarborgen. De lijst is de afgelopen jaren echter niet aangepast aan de veranderde werkelijkheid en loopt daardoor achter op de ontwikkelingen.


Vele huisartsen in Nederland maken bewust foute medische dossiers

In een land waar de regelwetgeving totaal niet klopt, waar 'antikwakkers' de strategie bepalen van 'het beleid psychische indoctrinatie in samenzang met de farma', waar land waar iedereen zich 'therapeut' kan noemen en nog veel meer, moge het duidelijk zijn dat zo goed als alle huisartsen fouten maken. Levensgevaarlijk omdat juist ZIJ het eerste aanspreekpunt zijn. Huisartsen (lees basisartsen leren de verkeerde zaken tijdens de opleiding, omdat 'men' dat zo wil. Lees meer over vreemd medisch Nederland op iocob.nl. En kies in eerste instantie een huisarts die een iocob-keurmerk heeft.

Link

DvH


Minister Klink weigert regeling herstel medische fouten in Patientenwet

Ondanks dringend verzoek van SIN-NL organisatie van slachtoffers van medische fouten, weigert Minister Klink om artsen uitdrukkelijk wettelijk te verplichten om hun medische fouten te herstellen. Wel heeft Minister Klink een speciale verplichting opgenomen dat artsen patiŽnten moeten informeren over hun fouten.

Link

en dat is dus de M i n i s t e r die over Uw Gezondheid gaat......dan weet u dus genoeg: geen complementair officieel erkennen, gevolg medische missers, geen uitkeringen voor slachtoffers.....is het crimineel of niet ? Hij heeft de OORZAAK van de crisis blijkbaar nog NIET BEGREPEN. Totdat ie zelf wat krijgt.......

DvH

Ik denk dat Minister Klinkhoest nog steeds niet weet hoe hij de ouderen en zwakkeren moet beschermen. Dus niet met kwik vaccins maar met hulp bij fouten van het medisch bolwerk die nog altijd liever fouten in de doofpot stoppen om de verzekeraars te vriend te houden. Een misser kan iedereen maken maar verzwijgen of keer op keer herhalen is gewoon misdadig. Laten we dat gewoon wittejassen criminaliteit of reguliere kwakzalverij gaan noemen en er niet langer omheen draaien. De beerput moet open voor dat er nog meer kalveren verdrinken......

Ron


Artsen in Nederland: schaam u diep !

Er is GEEN omslag in " de cultuur" van zwijgen over medische fouten. Volgens dr Molendijk (samensteller boekje)duurt het nog 25 jaar voordat artsen aan slachtoffers van medische fouten eerlijke informatie en hulp geven, zie Weblog www.sin-nl.org. En zorg ervoor dat MEDISCHE DOSSIERS kompleet zijn ! In Frankrijk en Italie krijg ik de medische gegevens mee naar huis. In Nederland niet. Men doet geen enkele moeite je te helpen: een fout ? het zal me een 'zorg' zijn. Ik heb begrepen waarom........ Artsen in Nederland: 'weet u allen dat dit criminele feiten zijn' ? Het medisch dossier is van de patient en NIET van u ! De totale Nederlandse zorg is zo corrupt en lek als een mandje in het nadeel van de patient en in het voordeel van de.....verzekeraar. Lang leve de 'vrije marktwerking' die dit allemaal langzaaM maar zeker in de hand heeft gewerkt. En u ........reguliere? foute artsen en Co vindt dit allemaal wel prima, als uw beurs maar gevuld blijft niet waar ?

DvH


Artsen vertellen over medische missers

Artsen en verpleegkundigen moeten opener zijn over fouten die ze hebben gemaakt.

Link


Artsen vertellen open over hun incident in boek 'Dit nooit meer'

Openheid rondom medische incidenten onontbeerlijk voor veiliger patiŽntenzorg. Elke arts maakt wel eens een fout, krijgt een klacht of is betrokken bij een incident. Verschillende indrukwekkende, persoonlijke verhalen zijn nu gebundeld in het boek 'Dit nooit meer. Artsen vertellen over hun incident'. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, neemt vandaag op het Kwaliteitsfestival in Ede het eerste exemplaar in ontvangst. In het boek vertellen enkele gevestigde medici over "hun" incident, waar zij niet trots op zijn, maar dat een inherent deel vormt van hun professionaliteit. Zij vertellen over hoe zij dit ervaren hebben en hoe zij daarmee zijn omgegaan. Zij hopen hierdoor bij te dragen aan een cultuur waarin het normaal is om open en opbouwend met elkaar te praten over de kwetsbaarheid en feilbaarheid van zorgverleners. Het boek past in de lijn om patiŽntveiligheid in Nederland te verbeteren. Openheid rondom medische incidenten is onontbeerlijk op weg naar een veiliger patiŽntenzorg, omdat openheid leidt tot inzicht hoe dit een volgende keer kan worden voorkomen. Zorgverleners kunnen leren van elkaars fouten. Openheid helpt ook bij het verwerken van de emoties waarmee de betrokken hulpverlener en de patiŽnt of diens nabestaanden nadien kunnen kampen en het draagt bij aan het scheppen van een cultuur waarin het normaal is om als hulpverleners met elkaar te praten over feilbaarheid. 'Dit nooit meer. Artsen vertellen over hun incident' is een uitgave van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en kwam tot stand in samenwerking met drs. Ian Leistikow van het UMC Utrecht en dr. Harry Molendijk van Isala klinieken Zwolle. De interviews zijn opgetekend door freelance journalist Matthijs Buikema. Het boek is financieel mogelijk gemaakt door het UMC Utrecht en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het boek kost € 6,95 en is te bestellen via www.cbo.nl/publicaties    / ISBN: 9789069102481


Het Westfries-slacht-huis?

Aanvankelijk was ik van mening dat alle aandacht voor een overleden baby in het Westfriesgasthuis overdreven was en vooral werd gevoed door de wetenschap dat op de afdeling verloskunde de omstreden
voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Cees Renckens werkzaam is. Ook ik zie deze arts met genoegen een vreselijke vergissing begaan. Maar desondanks probeer ik objectief naar Renckens
te kijken, objectiviteit die de man zelf mist.

Link


IGZ: Tuchtzaken tegen gynaecoloog en verloskundige Westfriesgasthuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onderzoek gedaan naar een calamiteit in het Westfriesgasthuis in Hoorn, waarbij een baby na de bevalling is overleden. De baby overleed op 7 mei 2009 in het VUMC na de bevalling in het Westfriesgasthuis in Hoorn. De IGZ concludeert in het onderzoek dat de zorg aan moeder en kind, niet verantwoord is geweest. Gezien de ernst gaat de inspectie het handelen van twee bij de bevalling betrokken zorgverleners voorleggen aan de tuchtrechter. De IGZ heeft vertrouwen in de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen om verantwoorde zorg te bieden.

Met name communicatiestoornissen en onduidelijkheden in samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de klinisch verloskundige en de gynaecoloog hebben bijgedragen aan de verdrietige uitkomst. Zowel het handelen van individuele professionals als het functioneren van de organisatie waren daar debet aan. Het was de zorgverleners bekend dat de moeder eerder een moeizame bevalling had gehad. Ondanks deze kennis, werden bij de tweede bevalling van de moeder afspraken niet nagekomen en leverden de hulpverleners naar oordeel van de IGZ onverantwoorde zorg.

De IGZ legde het ziekenhuis in augustus al maatregelen op die grotendeels zijn geÔmplementeerd om weer verantwoorde zorg te kunnen garanderen.

" Gedurende een aantal weken 7 keer 24 uur aanwezigheid van een gynaecoloog in het ziekenhuis.
" Begeleiding door een extern deskundige, hoogleraar verloskunde.
" Bevoegdheden en grenzen moeten goed worden vastgelegd.
" Werkafspraken moeten op schrift worden gesteld en uitgewerkt.
" Het verbeteren van overdrachten.
" Overdrachten in aanwezigheid van de gynaecoloog.
" Poliklinische afspraken beter documenteren en expliciteren.
" Onderlinge verhoudingen verbeteren.
" Samenwerking met elkaar en anderen uitwerken en vastleggen.
" Op de hoogte brengen van de stakeholders van de maatregelen.
" Kwaliteitssysteem opzetten.
" Het aan de inspectie voorleggen van het plan van aanpak en periodieke rapportage van de voortgang.

De IGZ onderschrijft de conclusies van het eerder gepubliceerde rapport van professor G.Visser.


Proefschrift over oorzaken van onbedoelde gebeurtenissen in ziekenhuizen

PatiŽnten lopen in ziekenhuizen onbedoelde schade op als gevolg van de geleverde zorg. NIVEL-onderzoeker Marleen Smits promoveert op 23 november - in de week van de patiŽntveiligheid - aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op onderzoek naar de oorzaken van dit soort onbedoelde gebeurtenissen in Nederlandse ziekenhuizen.


Arts meldt levensbeŽindiging pasgeborene niet

Geen enkele arts heeft vorig jaar een geval van actieve levensbeŽindiging bij pasgeboren baby's gemeld.

Link

DvH


Ziekenhuis Emmen was tegen openbaar maken rapport

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft er zelf voor gezorgd dat het rapport naar het functioneren van maagchirurg Nick Reijnen niet openbaar werd. Dat schrijft het vakblad Medisch Contact. Het tijdschrift heeft de hand weten te leggen op de uitspraak van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg. In het document staat (zie fragment) dat het ziekenhuisbestuur bij de behandeling van de zaak expliciet vermeldde dat het rapportalleen voor intern gebruik is. De omstreden chirurg Nick Reijnen spande een kort geding aan toen openbaarmaking van het onderzoek dreigde. Uiteindelijk mocht alleen de samenvattng met de conlusies van het gerecht openbaar gemaakt worden. De lotgenoten van patiŽnten voelen zich bedonderd door het Scheper Ziekenhuis, want dat heeft altijd gezegd volledige openheid van zaken te geven. Het verslag van de zitting van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg bewijst het tegendeel, vinden de lotgenoten. Door toedoen van chirurg Reijnen kwamen in het Emmer ziekenhuis zeker vijf patiŽnten om het leven na maagverkleiningsoperaties. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen blijft erbij dat het van meet af aan de bedoeling is geweest het onderzoeksrapport over de fatale maagverkleiningsoperaties openbaar te maken. Een woordvoerster bestrijdt dat het rapport 'intern' moest blijven. Het ziekenhuis wilde alleen voorkomen dat leden van de externe onderzoekscommissie aan de haal zouden gaan met de uitkomsten, buiten de Raad van Bestuur van het ziekenhuis om. Voorzitter Maarten Rutgers van het Scheper Ziekenhuis in Emmen weigert zelf te reageren.


Onderzoek naar sterfgeval in Scheper Ziekenhuis Emmen

Het Openbaar Ministerie in Assen onderzoekt de dood van een 53-jarige vrouw uit Emmen. De vrouw overleed maandag tijdens de voorbereidingen op haar operatie in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Justitie vermoedt dat het om een niet-natuurlijke dood gaat. Een eerste onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar de doodsoorzaak van de 53-jarige patiŽnte van het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft niets opgeleverd. Het OM laat het NFI nu een toxicologisch onderzoek uitvoeren. De uitslag daarvan wordt binnen nu en drie maanden verwacht. Het OM zal aan de hand van het toxicologisch onderzoek beslissen of zij overgaat tot vervolging in deze zaak. Het Scheper Ziekenhuis heeft de dood van de vrouw gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook doet het ziekenhuis zelf onderzoek naar de doodsoorzaak. De uitslag daarvan wordt binnen zes weken verwacht. De vrouw wordt komende maandag gecremeerd. De vrouw overleed maandag tijdens de voorbereiding op een operatie. Volgens bronnen rond de familie is de vrouw overleden als gevolg van het toedienen van een narcosemiddel, waarvan bekend zou zijn dat zij er allergisch voor was.


Meer aandacht voor patiŽntveiligheid in eerstelijnszorg

Huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen hebben afspraken gemaakt om de patiŽntveiligheid in de eerste lijn te verbeteren. De afspraken staan in een convenant patiŽntveiligheid dat vandaag is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De zorgverleners willen eind 2011 met een systeem werken waarmee ze incidenten in de zorg veilig kunnen melden en analyseren. Ook hebben de ondertekenaars afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de patiŽntendossiers, telefonische bereikbaarheid en overdracht van medicatiegegevens. In ziekenhuizen is er al veel aandacht voor het verbeteren van patiŽntveiligheid. Met dit convenant laten zorgverleners in de eerste lijn zien dat patiŽntveiligheid ook voor hen prioriteit heeft.


Zwarte lijst artsen op internet

Vanaf vandaag kan iedereen op internet nagaan welke zorgverleners geschorst zijn of uit hun beroep zijn gezet na een uitspraak van de tuchtrechter. Deze 'zwarte lijst' van zorgverleners is te bekijken op www.ribiz.nl en verschijnt binnenkort ook op www.kiesbeter.nl

Veiligheid en kwaliteit in de zorg zijn essentieel. PatiŽnten moeten kunnen nagaan welke artsen bijvoorbeeld in gebreke blijven bij operaties. Met het publiceren van de lijst op internet wil VWS deze informatie voor iedereen beter toegankelijk maken.

Beroepen
Het RIBIZ (Registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg) registreert de volgende beroepen: arts, tandarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, verloskundige, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, apotheker.

DvH


Klager hunkert naar excuus van arts

Slechts de helft van de patiŽnten die een klacht indienen bij een klachtencommissie van bijvoorbeeld een ziekenhuis heeft na de klachtenprocedure het gevoel dat hen recht is gedaan. Niet alleen klagers maar ook slachtoffers van medische fouten verwachten een snelle adequate reactie van de betrokken hulpverlener, maar deze laat meestal weinig van zich horen. Dat is ťťn van de uitkomsten van het onderzoek "Ervaringen van mensen met klachten over de gezondheidszorg" dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) deed voor de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF). Maandag 12 oktober worden de resultaten gepresenteerd.

Klachten in de gezondheidszorg gaan over uiteenlopende onderwerpen, van bejegening en voorlichting tot ernstige medische fouten. Niet iedere klager eist genoegdoening voor wat hem overkomen is. Veel mensen zijn al tevreden met aandacht voor hun klacht of hun verhaal. Maar daar ontbreekt het veelal aan, zo blijkt uit het onderzoek.

"Dat er fouten gemaakt worden door mensen in de zorg is te betreuren maar op zichzelf begrijpelijk. Het gaat om mensenwerk," zegt Atie Schipaanboord, directeur beleid en innovatie van de NPCF. "Maar voor klagers is het niet acceptabel als ze vervolgens niet of onvoldoende worden gehoord." Klagers tevreden stellen vereist maatwerk. De meeste mensen die een klacht indienen, willen dat wat hen is overkomen anderen niet ook overkomt. Verder willen de meesten dat het probleem hoger in de organisatie terechtkomt, zodat het ziekenhuis of de zorginstantie er wel iets mee moet doen. Een klacht gegrond verklaren is dus niet genoeg, de organisatie moet er ook wat mee doen.

"Eigenlijk zouden hulpverleners zelf het probleem al moeten oplossen, voordat er formeel een klacht wordt ingediend. Bijvoorbeeld in een gesprek", stelt NIVEL-afdelingshoofd Roland Friele. "Eerlijkheid, openheid en menselijkheid van de hulpverlener, uitkomen voor wat er is misgegaan, of een aanbod doen voor herstel, kan veel formele klachten voorkomen. Opmerkelijk is dat zelfs nadat een klacht gegrond is verklaard, veel klagers nog niet tevreden zijn omdat de hulpverleners ook dan nog steeds niets van zich laten horen. Dit bleek ook al uit ons onderzoek uit 2004, sindsdien is daarin niet veel veranderd."


Een evolutionaire crisis

Dr. Ghislaine LanctŰt uit Canada, kortweg dr. Ghis, is een luis in de pels van de medische gevestigde orde. Een vrouwelijke arts die 25 jaar lang gepassioneerd haar vak heeft uitgeoefend met veel liefde voor haar patiŽnten. Gaandeweg ontdekte zij vele misstanden, waardoor ze haar vertrouwen in het huidige medische systeem heeft verloren. Haar boek The Medical Mafia: how to get out of it alive and take back our health & wealth 1 is een alarmerende aanklacht tegen de huidige gezondheidszorg, die volgens haar ziekmakend en ethisch failliet is.

Download PDF


Gran dies after cancer blunder


Doden Emmen door fouten maagchirurg

Tenminste vijf sterfgevallen na maagverkleiningsoperaties in het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn toe te schrijven aan fouten van een 54-jarige maagchirurg.

Link


Dr Jan Kuks mag van de rechter op zwarte lijst SIN-NL blijven staan

Uitspraak kort geding 25 september 2009 : Rechter erkent het belang van de zwarte lijst op de website van SIN-NL, omdat deze er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee-tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan. Dus dr Jan Kuks, neuroloog UMC Groningen blijft op de zwarte lijst!!!!

Link


De Aesculaap en de misleiding van de mensheid

De aesculaap is een oud Grieks symbool en een embleem voor artsen, tandartsen en dierenartsen. Het symbool bestaat uit een staf waaromheen zich een slang kronkelt. Soms zijn het twee slangen als een spiegelbeeld van zichzelf. Dit vormt een Caduceusstaf, de herautstaf van de god Hermes (Mercurius). Deze twee slangen zijn de manifestatie van het gif en het tegengif. Beiden zijn echter giften en dus gevaarlijk voor de gezondheid. Mercurius is bij de Grieken bekend als Hermes, de boodschapper en een meester in de spraak en met een groot verstand. Hij leerde de mensen het denken en spreken. Hij kon over de grenzen van leven en dood gaan. Als grensoverschrijder is hij de patroon van helers en artsen, maar ook de dief, leugenaar, spion, oplichter en toneelspeler. Hij is ook meester in het vermommen en draagt vele maskers.

Link


Opnieuw dode door doseerfout methotrexaat

Er is opnieuw een dode gevallen als gevolg van een doseerfout met het middel methotrexaat. De KNMP betreurt dit ten zeerste en betuigt haar medeleven met de nabestaanden. Het is nu aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg om de exacte toedracht van de fout te onderzoeken.

Door verschillende oorzaken hebben er sinds 2007 dertien ongevallen plaatsgevonden met methotrexaat, waarvan zes met dodelijke afloop. De meeste problemen zijn ontstaan door verwisseling van eenmaal per week met eenmaal per dag. De KNMP heeft eerder het initiatief genomen om in overleg met andere koepels van zorgverleners en het CBG adviezen op te stellen en maatregelen te nemen om de kans op doseerfouten met het medicijn methotrexaat uit te sluiten. Desondanks is het bij een Utrechtse vrouw van 57 jaar alsnog fout gegaan, waardoor zij in het ziekenhuis is overleden.

De KNMP pleit voor het opnemen van de reden van voorschijven op het recept als een extra maatregel om fouten te voorkomen. Hierover bestaat echter nog geen overeenstemming met andere partijen. Artsen schrijven methotrexaat vooral voor bij reumatoÔde artritis en de huidaandoening psoriasis in een dosering van eenmaal per week. Daarnaast wordt het soms ook bij kanker voorgeschreven in een dosering van eenmaal per dag. Wanneer artsen bij het voorschrijven van methotrexaat voortaan de reden van voorschrijven, bijvoorbeeld reuma, op het recept vermelden, zal dit ernstige doseerfouten voorkomen.


Onderzoek en maatregelen in Westfriesgasthuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nam begin augustus maatregelen in het Westfriesgasthuis in Hoorn (WFG). Op de afdeling verloskunde bleek sprake van een onveilige situatie omdat een goed functionerend kwaliteit- en veiligheidssysteem ontbrak. Aanleiding voor deze maatregelen was een tweede calamiteitenmelding begin augustus over de afdeling verloskunde. Het eerste signaal ontving de inspectie van het Openbaar Ministerie (OM) eind juni over het overlijden van een baby in dit ziekenhuis in mei 2009. Naast het onderzoek door het ziekenhuis zelf startte de inspectie eind juni direct ook een eigen onderzoek naar de oorzaken van de calamiteit en het functioneren van de verloskundige afdeling. Naar aanleiding van de publiciteit heeft de inspectie inmiddels nog twee andere meldingen over de afdeling verloskunde in het Westfriesgasthuis ontvangen. Het overlijden van de eerste baby kwam ter kennis van de inspectie via het Openbaar Ministerie, waar de ouders aangifte hadden gedaan. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis had deze calamiteit bij de inspectie moeten melden; dat is immers een wettelijke verplichting. Het ziekenhuis heeft naar de oorzaak van het overlijden van de eerste baby onderzoek gedaan onder leiding van een externe deskundige. Dit onderzoek is inmiddels aan de Raad van Bestuur aangeboden en bij de inspectie bekend. De inspectie heeft nadat zij op de hoogte was gesteld van het overlijden van de eerste baby ook zelf onderzoek verricht naar de wijze waarop de afdeling verloskunde functioneert. Dit onderzoek is inmiddels vrijwel afgerond. Begin augustus werd door het ziekenhuis het overlijden van een tweede baby gemeld. Op grond van haar bevindingen op dat moment heeft de inspectie de afronding van haar onderzoek toen niet langer afgewacht, maar direct via de Raad van Bestuur ingrijpende maatregelen laten doorvoeren om verantwoorde verloskundige zorg te kunnen garanderen. De inspectie heeft intensief contact met het ziekenhuis om zich ervan te vergewissen dat - zoals de Raad van Bestuur meedeelt - de zorg op de verloskundige afdeling daadwerkelijk verantwoord is. De extern deskundige begeleidt de afdeling hierbij. De omstandigheden rond het overlijden van beide baby's, worden volgens de leidraad meldingen onderzocht. Dit is nog in volle gang. De IGZ kan over de nieuwe meldingen en deze lopende onderzoeken nog geen mededelingen doen.


Belgisch fonds voor medische missers

De Belgische minister van sociale zaken heeft een voorstel ingediend om bij medische missers een schadevergoeding uit te keren. Het betreft een verzekering naar Frans model. Dat meldt de Belgische nieuwssite De Standaard Online.

Link


Neuroloog eist verwijdering naam van zwarte lijst

Neuroloog Jan Kuks van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft woensdag in een kort geding voor de rechtbank in Groningen geŽist dat zijn naam wordt verwijderd van de zwarte lijst van artsen die SIN-NL online publiceert.

Link


Westfriesgasthuis laat intieme gegevens onderzoek dagenlang op internet staan

Het Westfriesgasthuis heeft het medisch rapport over de mislukte bevalling van Vyantie Ramgoelam per abuis dagenlang op internet laten staan.

Link


Onderzoek naar vier dode baby’s in WFG

Het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de afdeling verloskunde van het Westfriesgasthuis is uitgebreid nu blijkt dat hier vier baby’s onder verdachte omstandigheden zijn overleden.

Link


EťnVandaag - Overleden baby's gevolg medische fouten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft meerdere meldingen binnengekregen over de gebrekkige verloskundige zorg in het Westfries Gasthuis in Hoorn. Afgelopen maanden overleden in het Westfries Gasthuis vier baby's. Een daarvan overleed zeker als gevolg van een opeenstapeling van fouten van het dienstdoende medisch personeel. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt ook de andere drie gevallen. Volgens IGZ is op de afdeling verloskunde sprake van een onveilige situatie. Het ziekenhuis heeft laten weten dat de betrokken gynaecoloog mag blijven werken. EťnVandaag spreekt met Sophie Hankes van SIN, een organisatie waarin slachtoffers en nabestaanden van medische missers zich verenigd hebben en met John Kleijn die in 2005 zijn baby verloor door een medische misser.

Link


Afspraken op afdeling verloskunde Westfriesgasthuis aangescherpt

Het Westfriesgasthuis heeft de afspraken en procedures op de afdeling verloskunde aangescherpt en inzichtelijker gemaakt. Zo vindt de overdracht van de gynaecologen voortaan drie keer per dag op vaste tijden plaats en zijn de werkafspraken tussen hen en de verloskundigen helder op een rijtje gezet. Op dit moment wordt nog kritisch gekeken naar het personeelsbestand en de logistiek op de afdeling en is personeelsuitbreiding, indien nodig, mogelijk. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het direct melden van tragische voorvallen. De gynaecologen hebben een plan van aanpak opgesteld. De kern van dat plan is de invulling van de overdracht op de afdeling, het handhaven of zelfs uitbreiden van het aantal overleggen binnen en buiten het ziekenhuis en het discipline overleg op de afdeling verloskunde. Dit is erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende disciplines op de afdeling verloskunde te optimaliseren en gezamenlijk zorgprocessen te bespreken en te verbeteren.

Deze maatregelen zijn een direct gevolg van het tragisch overlijden van een baby tijdens de geboorte afgelopen mei. Het ziekenhuis heeft daarna een onderzoekscommissie ingesteld onder de onafhankelijke leiding van voorzitter prof. dr. G.H.A. Visser, hoogleraar perinatologie UMC Utrecht, tevens lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De commissie heeft de feiten en omstandigheden van de gebeurtenis onderzocht en aanbevelingen opgesteld. De conclusie is dat de dramatische situatie is ontstaan door een opeenstapeling van minder gelukkige beslismomenten en onvoldoende onderlinge communicatie. De IGZ heeft ook een onderzoek ingesteld en komt over enkele weken met het rapport. Het Westfriesgasthuis heeft in afwachting daarvan inmiddels zelf de gemelde maatregelen genomen. Voorzitter Patrick Edgar van de Raad van Bestuur: "Het is ons als ziekenhuis er samen met de vakgroep gynaecologie en de medewerkers van de afdeling verloskunde alles aan gelegen om verantwoorde en betrouwbare patiŽntenzorg te bieden. Daar is onze gezamenlijke inzet op gericht. Helaas zijn tragische gebeurtenissen, zoals sterfgevallen, nooit uit te sluiten maar onze zorg moet optimaal zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat door deze maatregelen nu opnieuw is gewaarborgd."

Als extra maatregel is besloten om gedurende drie maanden een externe gynaecoloog de vakgroep van het ziekenhuis te laten begeleiden. Bestuurder Edgar: "Die ziet er op toe dat helder en eenduidig met protocollen en ons kwaliteitssysteem wordt omgegaan en dat taken, rollen en bevoegdheden volkomen duidelijk zijn. Ook de communicatie wordt verbeterd. Zo zal elk voorval, incident of complicatie direct aan ons als Raad van Bestuur worden gemeld. Maandelijks wordt verantwoording afgelegd en over drie maanden gaan we evalueren."


TV - Nova - Zware kritiek op ziekenhuis Twente

'Schokkend' noemt de commissie-Lemstra de bevindingen over het zeer gebrekkige functioneren van een omstreden neuroloog in het Medisch Spectrum Twente. Alle betrokkenen krijgen er van langs. Zij wisten allemaal van langdurige en grote problemen rond de neuroloog, maar niemand deed iets. Dat heeft tot veel leed bij patiŽnten geleid.

Link


Pasgeboren baby sterft na medische misser

Het leven van de familie Ramgoelam uit Zwaag is verwoest. Hun pasgeboren dochter is volgens hen overleden door een blunder van het ziekenhuis. Tegen de afspraken in weigerde een arts van het Westfriesgasthuis in Hoorn een keizersnee. Her kindje komt hersendood ter wereld en sterft twee dagen later. Op verzoek van de ouders is er een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Tot hun ontsteltenis zijn drie van de vier commissieleden, collega’s van de gynaecoloog uit hetzelfde ziekenhuis.

Link

--

Dit is dus de afdeling waar hoofd van de antikwak (Dr Cees Renckens) werkzaam is. De man die zo tegen kwakzalverij is. Zijn eigen collega's zijn dus "vergeten" deze misser bij de inspectie te melden......


Medische missers lang niet altijd gemeld

Ongeveer de helft van de verpleegkundigen geeft aan dat lang niet alle fouten en interne incidenten in hun ziekenhuis worden gemeld. Dit blijkt uit een enquÍte van de Consumentenbond onder 670 verpleegkundigen.

Link


IGZ-reactie op rapport Lemstra over disfunctionerende neuroloog

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt het heel erg dat de situatie van de slecht functionerende neuroloog in het Medisch Spectrum Twente jarenlang kon voortduren, zonder dat werd ingegrepen. Hierdoor kregen veel patiŽnten een verkeerde diagnose. De IGZ heeft zich afgevraagd of dit voorkomen had kunnen worden en wat haar rol hierin was. De IGZ komt tot de conclusie dat - met de kennis van nu over de patiŽntenschade - we indertijd tot een andere inschatting van de ernst van de situatie zouden zijn gekomen. De kennis van de IGZ van toen was echter zeer beperkt. Interne partijen binnen het ziekenhuis, zoals de collega-artsen van de neuroloog, maar ook het stafbestuur en de Raad van Bestuur, hebben hun verantwoordelijkheid onvoldoende genomen om op tijd het disfunctioneren van deze arts aan te pakken en de IGZ te informeren. Dit terwijl zij meer informatie hadden over het disfunctioneren van de neuroloog. De inspectie heeft - omdat zij geen aanwijzingen had voor medisch-inhoudelijk disfunctioneren - vragen gesteld, maar geen nader onderzoek ingesteld. De IGZ vertrouwde op de Raad van Bestuur, die meermaals verzekerde dat de kwaliteit van zorg niet in het geding was. Achteraf stelt de IGZ vast dat dit vertrouwen niet gerechtvaardigd was. Het systeem dat de kwaliteit van zorg moet borgen heeft onvoldoende gefunctioneerd. De IGZ is een lerende organisatie en ontwikkelt zich al enige jaren van een traditionele toezichthouder naar een moderne handhavingsorganisatie. De IGZ heeft acties ondernomen om haar werkwijze verder te verbeteren, onder meer door intern onderzoek te doen naar de het inspectiehandelen bij gebeurtenissen rond de neuroloog, advies te vragen aan professor Legemaate en op basis daarvan toekomstgerichte maatregelen te nemen. De IGZ neemt de aanbeveling van de commissie Lemstra over om richtlijnen op te stellen voor eerder herkennen van disfunctioneren.

Hoe kijkt de IGZ terug op haar eigen handelen?
In 2000/2001 ontving de IGZ klachten van een patiŽnte over onvoldoende dossiervorming, twijfel over de diagnose en bijbehorende medicamenteuze behandeling en ongevraagd bloedonderzoek. De IGZ heeft conform haar Leidraad Meldingen geen nader onderzoek ingesteld; er leek geen sprake van een structureel probleem, maar van een individuele klacht. De IGZ heeft geen wettelijke taak in de behandeling van individuele klachten.

In 2004 vroeg de Telegraaf de IGZ naar een vermeend ontslag van de neuroloog door het ziekenhuis wegens opiaatverslaving. De inspectie was hierover door de Raad van Bestuur niet geÔnformeerd. Bij navraag verschafte de Raad van Bestuur de IGZ informatie over medicijnendiefstal en receptvervalsing door de neuroloog. Het ziekenhuis heeft daarom met de neuroloog afgesproken dat deze vervroegd met pensioen ging. De acties van de IGZ richtten zich vervolgens op beperking van de werkzaamheden van de verslaafde arts elders. Retrospectief onderzoek naar patiŽntenzorg leek de inspectie op dat moment niet nodig. Doordat het ziekenhuis de neuroloog op ziekteverlof stuurde vormde deze immers geen bedreiging meer voor de patiŽntenzorg. PatiŽnten werden door de vakgroep geÔnformeerd en/of behandeld en claims van patiŽnten werden in behandeling genomen. Daardoor had de inspectie vertrouwen in de aanpak van het ziekenhuis.

Met de kennis van nu komt de IGZ tot de conclusie dat de feiten zo ernstig waren dat nader onderzoek gerechtvaardigd was geweest. De IGZ beschikte toentertijd echter niet over signalen dat de neuroloog medisch inhoudelijk disfunctioneerde. Het ziekenhuis had (in verschillende rollen) deze signalen wel, maar meldde ze niet aan de inspectie. De IGZ was bekend met signalen over slechte werkverhoudingen binnen de vakgroep, 1 casus van een twijfelachtige diagnose en ongevraagd bloedonderzoek (meldingen van ťťn patiŽnt in 2000 en 2001), slechte dossiervoering (melding zorgverzekeraar in 2004), en medicijnverslaving (antwoord RvB op inspectievragen in 2004, toen de arts al niet meer werkte). De inspectie heeft diverse malen bij de Raad van Bestuur navraag gedaan over mogelijke schadelijke gevolgen voor patiŽnten, maar deze verzekerde de IGZ meermaals dat de kwaliteit van zorg niet in het geding was. De IGZ heeft hierop vertrouwd. Achteraf stelt de IGZ vast dat dit vertrouwen niet gerechtvaardigd was.

Gaat de IGZ nu alsnog optreden tegen de neuroloog?
De inspectie heeft het onderzoek van de Commissie Lemstra afgewacht. Op basis van de nieuwe feiten in dit rapport, komt de IGZ tot de conclusie dat het onverantwoord is dat deze neuroloog nog ooit zijn beroep uitoefent. Als het daarvoor nodig is dat de inspectie een tuchtzaak aanspant, dan zal zij dat zeker doen. Overigens loopt er op dit moment een gerechtelijk vooronderzoek door het Openbaar Ministerie, waar de IGZ uiteraard zo nodig aan meewerkt.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de inspectie?
Primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de patiŽntenzorg ligt bij de behandelend arts. De beste controle daarop kan plaatsvinden bij de collegae waarmee hij iedere dag samenwerkt en die hem waarnemen bij afwezigheid. De medische staf en het stafbestuur zien toe op het functioneren van het professionele kwaliteitsysteem in het ziekenhuis. Het is dan ook zeer ernstig als een arts weet heeft van een disfunctionerende collega en dit niet meldt aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiŽntenzorg, legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en moet calamiteiten bij de inspectie melden.De inspectie heeft een toezichthoudende taak op dit systeem. Zij is daarbij deels afhankelijk van meldingen van zorgverleners, Raden van Bestuur en patiŽnten. Daarnaast doet de inspectie ook zelf onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van zorg in het algemeen, maar vooral daar waar ze aanwijzingen heeft dat kwaliteit en veiligheid mogelijk bedreigd zijn.

De inspectie moet uitgaan van vertrouwen in de handelings- en de meldingsbereidheid van de Raad van Bestuur, totdat er concrete signalen zijn dat dit vertrouwen niet gerechtvaardigd is. Dit is geen waterdicht systeem. Het is het vak van de inspecteur om in te schatten wanneer vertrouwen niet meer gerechtvaardigd is. Dat doet hij op basis van harde feiten (kwaliteitsindicatoren, meldingen, resultaten van onderzoek, etc), maar vanzelfsprekend ook op basis van zijn kennis en ervaring van het zorgveld.

Hoe gaat de inspectie voorkomen dat zoiets weer gebeurt?

Leren van hoe het beter kan
De inspectie is een lerende organisatie. Ook naar aanleiding van deze casus vraagt de inspectie zich af hoe zij eerder de ernst van een dergelijke situatie kan inschatten, om vervolgens doeltreffend, passend en proportioneel op te kunnen treden. Inmiddels is er door verbetering van onze ICT beter zicht op signalen door de tijd heen. De IGZ neemt de aanbeveling van de commissie Lemstra over om richtlijnen op te stellen voor eerder herkennen van disfunctioneren.

Voorspelbaar inspectieoptreden door Handhavingskader
De inspectie moet altijd een afweging maken of, en zo ja welk onderzoek nodig is en welke maatregel het meest effectief is om haar doel te bereiken. Als hulpmiddel bij deze afweging heeft de inspectie in 2008 haar Handhavingskader gepubliceerd. Op dit moment werkt de IGZ per wettelijk handhavingsinstrument uit, welke maatregelen zij zal nemen in welke situatie. Dit moet burgers en instellingen inzicht geven in wat de inspectie doet en inspecteurs helpen consequent en doeltreffend op te treden.

Beroepsbeperkende maatregelen bij voorkeur via wettelijke handhavingsinstrumenten
Als BIG-geregistreerde zorgverleners (zoals artsen en verpleegkundigen) aantoonbaar en blijvend disfunctioneren, dan moet de inspectie ervoor zorgen dat zij geen gevaar meer kunnen zijn voor patiŽnten. Uitgangspunt is dat de inspectie bij maatregelen die de beroepsuitoefening beperken, zoveel mogelijk de 'koninklijke weg' van bevel, tuchtrechter of College van Medisch Toezicht bewandelt.

Beroepsbeperkende afspraken met mate inzetten en centraal registreren
Een enkele keer is een vrijwillige beroepsbeperkende afspraak tussen inspectie en een zorgverlener wenselijk. Het is immers een maatregel die effectief en snel verder risico voor de patiŽntenzorg voorkomt. Soms moet de inspectie eerst nog nader onderzoek doen voordat zij de wettelijke handhavingsinstrumenten kan inzetten en schriftelijk geformuleerd, zorgvuldig onderbouwd en 'advocaat-proof' kan aantonen dat een zorgverlener disfunctioneert. Dit kost tijd. Een tijdelijke maatregel is soms op korte termijn de enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat een zorgverlener geen patiŽnten behandelt, een bepaalde ingreep niet meer uitvoert of alleen onder supervisie werkt. De inspectie heeft, in navolging van het advies Legemaate, afgesproken deze vrijwillige beroepsbeperkende afspraken centraal binnen de inspectie te registreren. Verder ondersteunt de inspectie het advies van professor Legemaate om de beroepsbeperkende afspraken die de IGZ maakt op te nemen in een besloten deel van het BIG-register, dat voor bepaalde belanghebbenden is in te zien.

Invoeren voorlopige voorziening bij de tuchtrechter
Inmiddels heeft de minister, op basis van het advies van professor Legemaate, besloten dat het mogelijk wordt dat een tuchtrechter een arts al tijdelijk schorst bij het indienen van een tuchtklacht. Dit moet nog wettelijk geregeld worden. Op dit moment kan een arts pas geschorst worden als de tuchtrechter daadwerkelijk een uitspraak heeft gedaan, waarbij de schorsing als maatregel aan de arts wordt opgelegd.

--

En wederom geen letter over deze zaak op de antikwak site. Maar ja, Renckens werkt zelf op een een afdeling waar men "vergeet" een medische misser bij de inspectie te melden. En die doofpot is toch verdomd makkelijk in zulke situaties....

Renckens wil het liefst een verbod op complementaire geneeswijzen. Dat zou een nog grotere belasting van het reguliere systeem veroorzaken, en statistisch gezien dan ook meer medische missers (en dus slachtoffers) tot gevolg hebben.

En aangezien we nu wel weten dat de reguliere geneeskunde geen antwoorden heeft op toxine problemen die grote rol spelen bij heel veel gezondsklachten zullen nog meer mensen hopeloos in de val lopen. En wie denkt toxine problemen op te lossen met farmaceutische wondermiddelen komt toch echt van een koude kermis thuis.

Voor echte oplossingen op termijn zullen we naar de veroorzakers van ziekte in plaats van de symptomen moeten kijken.

Ron


OM: te weinig medische strafzaken

Het Openbaar Ministerie vindt dat de politie meldingen van mogelijke medische fouten te weinig serieus neemt. Jaarlijks overlijden zo'n 1700 mensen door een medische fout, tot een strafzaak leidt dat zelden. In 2008 behandelde justitie 48 dossiers.

Link


Operatie Stilzwijgen

Ziekenhuizen waar fouten worden gemaakt zwijgen daar meestal over, ook als patiŽnten gevaar lopen. Artsen houden meestal hun mond als ze zien dat collegas hun werk niet goed doen. De controlerende instantie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is vaak te laat met een onderzoek en grijpt zelden in. Artsen controleren elkaar en de inspectie voert alleen een papieren controle uit. In ZEMBLA geen nieuwe medische missers, maar wel het verzwijgen daarvan, waardoor slechte specialisten en ziekenhuisafdelingen soms jarenlang kunnen doorgaan zonder dat iemand er iets aan doet.


PatiŽnt in het verkeerde bed

Als gevolg van het beddentekort in ziekenhuizen komt het regelmatig voor dat patiŽnten op een verkeerde afdeling liggen. Ook worden mensen te snel naar huis gestuurd. Dat blijkt uit een enquÍte die de Consumentenbond hield onder 670 verpleegkundigen. In de Gezondgids van augustus 2009 staan de eerste resultaten. Op een verkeerde afdeling behandeld worden lijkt onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. Wie na een darmoperatie op de afdeling cardiologie komt te liggen, wordt verzorgd door verpleegkundigen die minder kennis hebben van darmziekten. Wel blijft in zo’n situatie de behandelend arts van de maag-darm-leverafdeling verantwoordelijk. Maar soms weet de arts niet eens dat hun patiŽnt ergens anders ligt of ze vergeten de zieke in alle drukte, zo geven de verpleegkundigen aan in de enquÍte. De patiŽnt krijgt dan niet de specialistische zorg krijgt die hij nodig heeft.


Zonder toestanden...Medische fouten Dimitri in UMCN

Compensatie zorgbelang John Kleijn..Dit is zijn verhaal,over zijn zoontje Dimitri die overleed na grove medische missers door UMCN.


Aangifte mislukte bevalling in het Westfriesgasthuis

" Het echtpaar Ramgoelam uit Zwaag heeft tegen het Westfriesgasthuis en een gynaecoloog van dit ziekenhuis aangifte gedaan wegens dood door schuld. Aanleiding is de compleet mislukte bevalling van Vyjantie Ramgoelam (32) bijna twee maanden geleden. Door complicaties ontstond voor de moeder een kritieke situatie .Haar dochtertje Biendiya overleed. Omdat er een zeker risico aan de bevalling zat, was vooraf bepaald dat wanneer de ontsluiting binnen uiterlijk drie uur niet zou vlotten er een keizersnede zou volgen. Tijdens de bevalling oordeelde de gynaecoloog echter dat een ontsluiting van twee centimeter in tien uur vlot genoeg was en wees het dringende verzoek van de ouders te gaan "snijden"af. De bevalling kreeg een dramatisch verloop en eindigde uiteindelijk in een spoedkeizersnede waarna de aanvankelijk gezonde baby overleed. Het Hoornse ziekenhuis heeft de mislukte bevalling op 5 mei niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wat wettelijk wel verplicht is .De inspectie kwam er achter omdat ze eind juni werd ingeseind door het openbaar ministerie in Alkmaar nadat het echtpaar Ramgoelam aangifte probeerde te doen .

Heeft u op deze afdeling ook slechte of minder prettige ervaringen en zeker als het gaat om vrouwenarts Dr. Cees Renckens, dan roep ik u op om dit te melden aan dr. Th. Michiels (theom@antikwak.com). Hij zal uiteraard zorgvuldig omgaan met uw melding en uw privacy beschermen.


Kraak EPD-pas kost Rijk miljoenen euro’s’

Het vervangen van de gekraakte smartcard die gebruikt wordt voor het Elektronisch PatiŽntendossier (EPD) kan het Rijk veel geld kosten. Dat zegt Erik Westhovens, de beveilingsexpert die er in slaagde om de pas te kraken.

Link

Ditta


Kies in Nederland voor IOCOB -artsen

Nota bene: die lijst wordt dus erg lang gezien het feit dat zo ongeveer het gehele Nederlandse BIG REGISTER erop hoort te komen. Kies in Nederland alleen voor IOCOB -artsen en laat de rest met rust, zowel regulier als complementair.

Zolang de Nederlandse Overheid lak heeft aan de gezondheid van de inwoners en de bezoekers van dat land is uw leven daar niet zeker als u een gezondheidsprobleem krijgt.

Voor meer info: iocob.nl en sin-nl.org. Mijnheer Klink; graag prioriteiten stellen en snel graag. Het barst van de bewuste foute diagnoses in uw land. Waardoor mensen ten onrechte problemen kunnen krijgen met welke verzekering en uitkering ze ook te maken krijgen !

Wist U dat IEDEREEN het recht heeft direct een persoonljke klacht tegen uw gezondheidssysteem in NL in te dienen bij de Europese Commisie ? Dat hoeft niet eens meer 'volgens de Nederlandse Natinale Banen'.

Link


Urgent, graag Europees toezicht gevraagd op complementaire en reguliere zorg in de EU

Nederland heeft geen ' zorg' en dient daarvoor sancties te krijgen van het Europese Hof van de Rechten van de Mens en wel direct !

Link

nee, stel je voor zeg,dan valt Nederland wederom volledig door de mand, omdat er geen 'zorg' bestaat, alleen belangverstrengeling met de industrie, farma en nep-regulier artsen en met volledige schending van de privacy (zie het foute EPD ! Zie iocob.nl. Nederland is achterstandsland geworden op EU niveau. Van mij mag Europa volledig toezicht krijgen, liever gisteren dan morgen ! Vrij verkeer van personen is ONMOGELIJK en ONVEILIG, zeker als je belandt in NL en daar wat krijgt.

Ditta van Herk


N.a.v. Zembla uitzending van 5 april 2009

Kamerstuk, 18 mei 2009

In deze brief aan de Tweede Kamer gaan minister Klink en staatssecretaris Bussemaker in op de uitzending van Zembla van 5 april j.l., over medische fouten en slecht functionerende specialisten. In de brief informeren Klink en Bussemaker over het veiligheidsbeleid van het kabinet.

Link

Ditta


Missers

Sylvia en Gert Siekmans hebben een zoontje, Marnix. Ze willen graag nog een kind. In 2004 raakt Sylvia opnieuw zwanger. Omdat Marnix is geboren met een spoedkeizersnede is Sylvia nu een risicopatiŽnt.

Bekijk uitzending


Zembla - Vieze ziekenhuizen

Op beelden die het onderzoeksprogramma ZEMBLA maakte tijdens het schoonmaken in ziekenhuizen, is te zien hoe strenge schoonmaakregels veelvuldig worden overtreden. Kamers waar met MRSA besmette patiŽnten hebben gelegen, worden niet goed gereinigd. Het sanitair, een broeinest van bacteriŽn, wordt ook niet volgens de regels schoongemaakt. Op de operatiekamer worden bloedresten niet gedesinfecteerd. Een anesthesist klaagt dat de apparaten in de operatiekamer al tijden niet goed zijn schoongemaakt.  De beelden zijn gemaakt door ZEMBLA-verslaggever Ton van der Ham, die als schoonmaker solliciteerde bij willekeurige ziekenhuizen in Nederland. Hij kon bij twee ziekenhuizen direct aan de slag: het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. ZEMBLA liet gerenommeerde experts op het gebied van hygiŽne en  ziekenhuisinfecties kijken naar de opnamen en zij reageerden geschokt. "De patiŽntveiligheid is in het geding", stelt T. Daha, adviseur infectiepreventie. "Als ik dit zo zie, vraag ik me af of er Łberhaupt schone ziekenhuizen zijn in ons land."

Bekijk uitzending


Richtlijn grensoverschrijdende zorg volgende week in EP

Het blijft een moeilijke bevalling. Maar de richtlijn grensoverschrijdende zorg komt volgende week (de 23e) dan toch eindelijk in het Europarlement. De verwachting is dat de ontwerptekst zoals die nu voorligt er door zal komen. Met name ook omdat dwarsligger Nederland straks, op 9 juni, in de Raad "gelukkig" geen veto kan uitspreken. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de al bestaande jurisprudentie op dat gebied is het verdwijnen van het toestemmingsvereiste voor intramurale zorg. Althans voor wat de praktijk betreft. Een verzekeraar mag die zorg namelijk niet langer meer weigeren om de tot nu toe gehanteerde reden (en rechstsregel) dat door de verzekeraar bij een gecontracteerd zorgaanbieder dezelfde behandeling kan worden geboden.

Maar, zo blijkt uit het schrijven van minister Klink aan de Kamer van 9 februari 2009 [Link] de strijddegens en dwangkettingen liggen al in voldoende mate klaar om de Nederlandse burger te blijven binden aan het sovjet-stelsel dat de schraal gehouden gezondheidszorg hier biedt. (Hoewel aangetekend moet worden dat niet alleen de overheid, maar ook de beroepsgroepen van artsen en specialisten met hun middeleeuwse gildesysteem debet aan die schaarste zijn; met weinigen is het immers goed vreten uit een zo goed gevulde ruif). Zo laat Klink "zij het verdekt" al meteen blijken dat diegenen die er destijds ingetrapt zijn een naturapolis te nemen wel in "het hok" gehouden kunnen worden door een stelsel van vergoedingskortingen: "U vraagt naar mijn opstelling indien belangrijke sturingsinstrumenten uit ons zorgstelsel niet gehandhaafd kunnen worden met de komst van de richtlijn. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mogelijkheid die zorgverzekeraars hebben om een korting op de vergoeding aan te brengen indien een verzekerde met een naturapolis zich wendt tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Ik ben van mening dat Nederland daar niet mee in zou moeten stemmen."

Zo zullen de minister en de zorgverzekeraars ook al wel aan het broeden zijn hoe de hier in NL verplichte gang naar de huisarts voor een verwijzing verder kan worden uitgebuit om de verzekerde aan de leiband te leggen (normaal is in Europa dat je zonder  verwijzing naar een specialist kunt gaan). En het feit dat het CDA al met voorstellen komt om vooreerst met "proefregio's" te starten (alleen in Limburg, waar toch al veel grensoverschrijdende zorg bestaat) lijkt ook al verdacht veel op een doorzichtige poging om de rest van het land voorlopig nog te kunnen verordeneren om de op Europa gerichte kop dicht te houden, en eerst de resultaten in de proefregio af te wachten (tot de bekende St. Juttemis). Voorts zal de zorgverzekeraars ongetwijfeld opgedragen worden om in de tussentijd zoveel mogelijk zaken uit het basispakket te schrappen, en onder te brengen in de aanvullende verzekeringen, zodat de verzekerde die het nog waagt over de grens te klijken meteen kan worden aangezegd dat alleen het weinige, dat nog resteert in het basispakket, wordt vergoed (met uiteraard een strafkorting). "En de vergoeding zal dan plaats vinden volgens ons ondoorzichtig DBC-systeem, zodat wij u ondanks het feit dat de zorg over de grens veel goedkoper is "toch wel altijd kunnen dwingen fors bij te betalen" hoor je ze denken. "En alle nazorg in eigen land komt uiteraard ook voor uw eigen rekening, want die zit hier in een DBC inbegrepen." En dan te bedenken dat nergens in Europa door de burger zo'n groot deel van het inkomen wordt betaald voor zorg, terwijl daar inmiddels het minste aan zorg voor wordt geboden. Wij betalen tenslotte niet voor zorg, maar voor de nomenclatura van sovjet-bobo's die de zorgschaarste verdelen onder het gespuis.

Voor wie, zoals ik, vanaf de eerste uitspraken van het Europees Hof, eind jaren negentig, over de grensoverschrijdende zorg, de hele verdere ontwikkeling op dat terrein heeft meegemaakt, en de opstelling van de opeenvolgende kabinetten heeft gezien, en mocht meemaken hoe zelfs een geheel nieuw zorgverzekeringsstelsel werd ontworpen, enkel en alleen om de Nederlandse burger van de vaak veel betere zorg in met name aangrenzende lid-staten af te houden, is dat alles geen verrassing. "U zult genoegen nemen met ons sovjet stelsel", is het adagio van onze overheid, ook al is onze gezondheidszorg de karigste van heel Europa, en enkel vergelijkbaar met landen als Roemenie als het aankomt op de aantallen huisartsen, specialisten, en ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners. En die bovendien ook nog is gezegend met een ruime gelegaliseerde euthanasiepraktijk, zodat het levenseinde ook niet al te veel hoeft te kosten. De minsiter pleit er dan ook voor om de bejaarde die zijn leven wat zekerder wil zijn en daartoe zijn toevlucht zoekt in een verpleeghuis in een veiliger en van beter zorg voorzien tehuis in een ander Europees land, onder gebruikmaking van het juridische mom van "dure behandelingen" de pas af te gaan snijden. (Waar hij het overigens moeilijk mee gaat krijgen omdat de verpleegprijzen nergens zo absurd hoog liggen als in Nederland).

Nederland zal dan ook wel lobbyen voor dezelfde amendementen als de andere (Oost-Europese) lidstaten die met een minimum-gezondheidszorg zijn bedeeld. De kansen om op de ontwikkelingen in te spelen door hier een "ook voor andere euroburgers" aantrekkelijke gezondheidszorgindustrie op te bouwen, die dan een belangrijk exportproduct zou kunnen zijn, hebben diezelfde kabinetten immers jarenlang schromelijk laten liggen. Met name door de gezonheidszorg als kostenpost te zien, en niet als een kansen biedende industrie, die in economische zin niet anders hoeft te worden gezien als de bouw- of transportindustrie. Met interesse zal ik het debat dan ook volgen. Zonder twijfel echter ook met walging wanneer opnieuw de typisch Nederlandse sovjet-voorstellen aan de orde komen.

Clipper(16-04-09, 22:23:36)
www.monitor.nl/ziek

Zie ook: www.iocob.nl / www.sin.nl.org EN vergeet vooral niet de verzekereraars, UWV en de rest....die NIET uitkeren als U iets heeft wat NORMAAL is in de omliggende landen. Dramatisch is Nederland, een zeer slechte gezondheidszorg oftewel Nederland heeft GEEN gezondheidszorg ! Iedereen wordt letterlijk opgelicht.

Ditta


Netwerk - Vijf doden na maagverkleining in Emmen

Zeker vijf mensen zijn overleden nadat zij een maagverkleining ondergingen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Vanavond in Netwerk een reportage met een patiŽnt die op het randje van de dood heeft gebalanceerd, een weduwe van een van de slachtoffers en een bestuursvoorzitter van het Scheper Ziekenhuis.

Bekijk uitzending


Een wederom onaangename kennismaking met Uw eigen land

Lees divers aanklachten tegen de Nederlandse Overheid inzake de 'gezondheidszorg totaal'.

Lees verder

ps: gelukkig is er het Europese Hof van de Rechten van de Mens ! Maak er gebruik van indien nodig.

Ditta


Argusoog radio: Aanklacht tegen de overheid

Arend en Nexus hebben voor de tweede keer Dr.Johan Oldenkamp te gast. De eerste uitzending met Johan ging over het creŽren van zuivere intenties op alle gebieden.  Het boek dat zij deze keer met Johan bespreken is het boek Aanklacht tegen de Overheid. Het boek gaat over de gezondheidzorg die wij in Nederland kennen. Het rammelt aan alle kanten en heeft feitelijk niks met gezondheid te maken maar alles met het opzettelijk verslechteren van de menselijke gezondheid door het alsmaar voorschrijven van lichaamsvreemde medicijnen die enkel dienen om de symptomen te bestrijden. Aanklacht tegen de overheid toont maar liefst 33 afzonderlijke voorbeelden van mensenrechten schendingen in Nederland. Ieder voorbeeld is dermate schokkend dat het feitelijk een aanklacht op zich is. Deze schendingen brengen allemaal direct of indirect grote schade toe aan de gezondheid van alle Nederlanders.

Download MP3

Jochem


Missers

Praatprogramma waarin patiŽnten vertellen over de medische fout waarvan ze de dupe zijn. Een dokterspanel oordeelt over de vraag: Was dit echt een misser? Presentatie: Pieter Jan Hagens.

Bekijk uitzending


Verzwegen bijwerking anti-psychosemedicijn

Het medicijn Seroquel wordt vaak gebruikt bij de behandeling van schizofrenie en bij manische periodes. Tegen de fabrikant van Seroquel, AstraZeneca, lopen in de VS rechtszaken omdat gebruikers ernstige bijwerkingen zouden ondervinden. Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van diabetes. AstraZeneca zou informatie over deze ernstige bijwerkingen hebben achtergehouden. In Nederland is het medicijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In Netwerk een reportage over de Nederlandse toelating en over de Amerikaanse slachtoffers van het medicijn.

Bekijk uitzending


Verantwoording na medische fout

De NPCF is voorstander van het duidelijk benoemen van verantwoordelijkheden binnen ziekenhuizen en pleit in geval van een medische fout voor een stevigere rol voor de Raad van Bestuur van ziekenhuizen. Dit omdat nog altijd blijkt dat een deel van de medisch specialisten onvoldoende verantwoording aflegt naar patiŽnten na het maken van een fout, terwijl patiŽnten, betrokkenen en/of nabestaanden juist veel waarde hechten aan het tonen van die verantwoordelijkheid. Atie Schipaanboord, directeur Innovatie en Beleid, ‘De recente Zembla-uitzending geeft voorbeelden van incidenten die wij vaker horen en die terug te voeren zijn op een gebrek aan communicatie met patiŽnten. Dit leidt vervolgens tot onnodige escalatie en schade aan betrokkenen’. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over het stilzwijgen van ziekenhuizen na een medische fout, wijst de NPCF daarom op het belang om patiŽnten en hun familie in zo’n situatie direct en volledig te informeren. Vervolgens moet de aandacht uit gaan naar het zo goed mogelijk herstellen van de fout.


Zembla

Afl.: Operatie stilzwijgen. Hoe kan het dat slecht functionerende specialisten soms jarenlang gewoon doorwerken zonder dat iemand er iets aan doet? Zoals de neuroloog in Twente, die jarenlang zijn patiŽnten onterecht verteld heeft dat ze dement zijn. Er waren aanwijzingen, dat er iets mis was met de arts, toch greep lange tijd niemand in. De zaak in Twente is niet uniek. Er zijn vaker artsen en soms ook hele ziekenhuisafdelingen die hun werk niet goed doen, zonder dat er snel maatregelen worden genomen. Het blijkt dat er niet alleen fouten worden gemaakt, maar dat deze vervolgens ook verzwegen worden voor de patiŽnt. Over zwijgende artsen, tekortschietende ziekenhuisdirecties en een afwachtende Inspectie.

Bekijk uitzending


Antidepressiva veroorzaakt blijvende genetische veranderingen in de foetus

Foetus Antidepressiva hebben in onderzoek bij dieren blijvende effecten in de foetus laten zien en bij in vivo-studies (in humane studies) zijn hiervoor ook aanwijzingen gevonden. Bovendien is een relatie aangetoond met de hoogte van de dosis. Antidepressiva gaven bij een kwart tot de helft van de baby’s startproblemen vlak na de geboorte die goed te behandelen zijn, maar waarvoor het kind wel in het ziekenhuis moet blijven. Dat laat Tessa Ververs zien in haar proefschrift.

Lees verder


6 of every 100 patients die in hospital due to adverse drug reaction

Six of every 100 patients who die in hospital do so as a consequence of an adverse drug reaction or, in other words, a fatal reaction to medicines. Those are the conclusions of a research carried out at the Department of Medicine of the University of Granada, in collaboration with the Clinical Hospital San Cecilio of Granada, by Alfredo Josť Pardo Cabello and directed by Professors Emilio Puche CaŮas (Department of Pharmacology) and Francisco Javier Gůmez Jimťnez (Department of Medicine).

Lees verder


1 in 10 patients comes to harm while in hospital

One in 10 NHS patients comes to harm while in hospital as a result of their clinical care, suggests a study in Quality and Safety in Health Care.

Lees verder


Doctors don't always report colleagues, errors

Although virtually all doctors think they should report impaired or incompetent colleagues or serious medical errors to the relevant authorities, nearly half don't, a study suggests Monday.

Lees verder


U.S. surgical errors cost $1.5 billion a year report

Preventable medical errors during or after surgery cause 10 percent of surgery-related deaths and may cost employers nearly $1.5 billion a year, according to a U.S. government report released on Monday.

Lees verder


 

Interessant artikel gezien over medische kwakzalverij mail deze
dan gerust naar info@ugamedia.com